Thư viện tài liệu

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Điều tra ý kiến

  Bạn thấy tư liệu của thư viện thế nào?
  Rất phong phú
  Phong phú
  Bình thường
  Hơi ít
  Quá nghèo

  Nội dung tích hợp: Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh (2)

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Mậu Hùng Kiệt
  Ngày gửi: 09h:09' 02-03-2011
  Dung lượng: 163.5 KB
  Số lượt tải: 24
  Số lượt thích: 0 người
  GIÁO DỤC
  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH CHO HS PHỔ THÔNG QUA MÔN NGỮ VĂN
  ---------------

  HẢI PHÒNG 27 – 28/9/2010
  ĐÀ LẠT 30 - 31/8/2010
  Tổ chức lớp
  - Giới thiệu về cá nhân
  (nói 3 điều về bản thân)
  - Tìm hiểu những người trong lớp
  (tìm 3 điều giống và 3 điều khác với mình, tìm người có điểm nổi bật nhất trong lớp...)
  - Chia nhóm (theo địa phương/theo tên/ theo số đếm...), đặt tên nhóm
  MỤC TIÊU KHÓA TẬP HUẤN
  Học xong khóa tập huấn này, HV có khả năng:
  Hiểu được những vấn đề cơ bản, cần thiết về tư tưởng Hồ Chí Minh và giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh cho HS phổ thông.
  Hiểu được nội dung, phương pháp giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh cho HS qua môn học.
  Có kĩ năng soạn bài và kĩ năng dạy bài giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong môn học.
  Nghiêm túc, tự tin trong quá trình giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh cho HS.
  NỘI DUNG TẬP HUẤN
  I. Giới thiệu mục tiêu, nội dung, phương pháp tập huấn
  II. Nhận thức vê tư tưởng Hồ Chí Minh và nội dung giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh
  III. Giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh cho HS qua môn học và thực hành soạn bài, giảng thử
  PHƯƠNG PHÁP TẬP HUẤN
  Lớp tập huấn sẽ được tiến hành theo phương pháp cùng tham gia. Có nghĩa là: HV sẽ được tạo cơ hội tham gia tích cực vào các hoạt động tập huấn, cùng chia sẻ những suy nghĩ, ý kiến, kinh nghiệm về giáo dục tư tưởng Hồ Chí minh của bản thân,… để thông qua đó, với sự hướng dẫn, giúp đỡ của GV, HV sẽ cùng đạt được các mục tiêu tập huấn.
  Một số phương pháp/KT tập huấn cụ thể : động não, nghiên cứu tài liệu, thảo luận nhóm/lớp, thuyết trình, thực hành, trò chơi, ….
  MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG
  VỀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
  PHẦN MỘT:
  Nội dung
  I. Nhận thức về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh
  II. Nội dung GD tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh
  III. Thực trạng GC tư tưởng Hồ Chí Minh ở trường phổ thông
  Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng khẳng định: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một kho tàng đầy của báu, là di sản chứa đựng bao giá trị, giá trị đó, nói cho cùng, là giá trị văn hoá mà chúng ta khai thác chưa được bao nhiêu”
  (Phạm Văn Đồng: Văn hóa và đổi mới, Nxb Chính trị quốc gia, H.1994, tr 126)

  Thầy, cô có ý kiến gì về thực trạng giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh cho HS trong nhà trường hiện nay? Nguyên nhân của thực trạng là gì?
  III. THỰC TRẠNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

  1. Về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
  - Trọn đời phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người và nhân loại
  - Ý chí và nghị lực tinh thần to lớn, vượt qua mọi thử thách, khó khăn để đạt mục đích
  - Tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân, kính trọng nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân
  - Nhân ái, vị tha, khoan dung, nhân hậu, hết mực vì con người
  - Cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, đời riêng trong sáng, lối sống thực sự giản dị và khiêm tốn
  2. Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay
  - Nâng cao chủ nghĩa yêu nước trong giai đoạn mới, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển.
  - Thực hiện cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư nêu cao phẩm giá con người Việt Nam trong thời kỳ mới
  - Phát huy dân chủ, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, gắn bó với nhân dân, vì nhân dân phục vụ
  - Phát huy chủ nghĩa yêu nước chân chính gắn với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, đoàn kết, hữu nghị giữa các dân tộc, hội nhập quốc tế
  3. Thực trạng hiểu biết tư tưởng Hồ Chí Minh của HS PT

  - 95% học sinh từ TH đến THPT đều có hiểu biết cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh (qua học tập các môn học KHXH, sinh hoạt Đoàn, Đội, tiếp nhận những thông tin đại chúng, tiến hành các hoạt động công ích xã hội...).
  - Ở mức độ nhất định, các em nhận thức được vai trò. công lao to lớn của Bác đối với dân tộc, nhân loại, gia đình và bản thân.
  - Khoảng 40% HS THPT có hiểu biết cuộc đời, hoạt động, TTHCM nhưng chưa sâu sắc, còn một số nhầm lẫn, sai lầm về sự kiện.
  - Một phần nhỏ không nhiệt tình trong việc tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp Hồ Chí Minh, mà chỉ học thuộc để trả bài.
  Nguyên nhân:
  + Một số ít học sinh chưa thực sự chú tâm tìm hiểu trao đổi, tham gia cuộc thi tim hiểu TTHCM
  + Thiếu tài liệu ( chủ yếu thông qua sóng truyền hình và phát thanh)
  + Tài liệu hàn lâm, mang tính lý luận cao.
  Nhận xét:
  - Hiểu biết của HS phổ thông về Hồ Chí Minh và tư tưởng của Người còn đơn giản, nặng về cảm tính, tác động của TTHCM đến suy nghĩ, hành động của HS chưa mạnh mẽ, hiệu quả chưa cao.
  - Về mặt lý tưởng, tình cảm cách mạng, HS đã “sống, học tập, lao động theo gương Bác Hồ vĩ đại”, nhưng chưa hiểu gì nhiều về tư tưởng của Bác.
  Phần thứ hai

  MÔN NGỮ VĂN VỚI VIỆC GIÁO DỤC
  TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
  CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG
  Các nội dung tập huấn
  Khả năng GD tư tưởng Hồ Chí Minh trong môn Ngữ văn
  Yêu cầu nguyên tắc của việc giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong môn Ngữ văn
  Nội dung và địa chỉ GD tư tưởng Hồ Chí Minh trong môn Ngữ văn.
  Một số bài soạn mẫu và thực hành soạn 1 bài học Ngữ văn có giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh.
  Hoạt động 1:
  Học viên đọc mục II trong tài liệu (từ trang 19 đên trang 24)
  Dùng kĩ thuật hỏi chuyên gia (mỗi nhóm cử ra 1 chuyên gia, chuyên gia sẽ ngồi đối diện với toàn lớp để trả lời các câu hỏi của lớp) trao đổi về:
  + Khả năng giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong môn Ngữ văn
  + Yêu cầu , nguyên tắc giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong môn Ngữ văn

  Khả năng GD tư tưởng Hồ Chí Minh trong môn Ngữ văn
  Ngữ văn là môn học có khả năng cao trong GD tư tưởng Hồ Chí Minh:
  Mục tiêu môn học chứa đựng nội dung GD nhân cách con người
  Nội dung môn học có nhiều địa chỉ có thể GD tư tưởng Hồ Chí Minh (các bài học viết về Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh; các tác phẩm của chính Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh; Những tác phẩm có nội dung gần gũi với tư tưởng Hồ Chí Minh...).
  Yêu cầu, nguyên tắc GD tư tưởng Hồ Chí Minh trong môn Ngữ văn
  Bám sát mục tiêu GDtư tưởng Hồ Chí Minh nhưng không thể lấy việc dạy học nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh hay kể chuyện Hồ Chí Minh thay thế cho nội dung bài học Ngữ văn.
  Đưa nội dung giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh vào giờ học Ngữ văn tùy theo nội dung từng bài học trên nguyên tắc đảm bảo mạch KT-KN của giờ dạy NV (con đường giáo dục thông qua nội dung).
  Dựa trên cơ sở đổi mới PPDH để GD tư tưởng Hồ Chí Minh (con đường giáo dục thông qua đổi mới PPDH: HS tự nguyện, hứng thú, tự giác học tập; Nâng cao sự tự giáo dục, tự rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đa dạng hóa các PPDH và các hình thức tổ chức dạy học (DH theo dự án, sưu tầm tư liệu, thu thập và xử lí thông tin, ngoại khóa, chuyên đề...)
  Yêu cầu, nguyên tắc GD tư tưởng Hồ Chí Minh trong môn Ngữ văn
  Tạo môi trường giáo dục có kết hợp giáo dục của nhà trường với giáo dục gia đình và xã hộim đề cao việc nêu gương giáo dục theo con đường “ Mưa dầm thấm lâu” nhẹ nhàng, tự nhiên, không gượng ép
  Có sự hỗ trợ của các phương tiện nghe nhìn, t­ liÖu về tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh lµm phong phó, cã søc hÊp dÉn ®èi víi bµi häc, t¹o cho HS niÒm say mª høng thó cho HS
  KiÓm tra ®¸nh gi¸, trªn c¬ së ®¸nh gi¸ b¸m s¸t ChuÈn kiÕn thøc, kÜ n¨ng b¶o ®¶m nh÷ng yªu cÇu tèi thiÓu cÇn ®­a néi dung GD t­ t­ëng, ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh vào kiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña HS bé m«n
  Hoạt động 2:
  Học viên đọc mục Nội dung GD tư tưởng Hồ Chí Minh trong tài liệu (từ trang 25 đên trang 35)
  Các nhóm HV làm việc theo kĩ thuật khăn trải để nhận xét về ma trận nội dung GD tư tưởng Hồ Chí Minh trong môn Ngữ văn (mỗi nhóm nhận xét về ma trận của một cấp THCS/THPT)

  Đề nghị của nhóm
  Nội dung GD tư tưởng Hồ Chí Minh trong môn Ngữ văn
  Căn cứ nội dung chương trình, chuẩn kiến thức kĩ năng và các bài học trong sách giáo khoa. THCS, THPT.
  Tổng hợp theo bảng với các cột: lớp, tên bài, chủ đề giáo dục, mức độ giáo dục, gợi ý về nội dung, phương pháp giáo dục.

  Hoạt động 3: Tìm hiểu và thực hành soạn giảng
  Làm việc theo nhóm (15’):
  - Mỗi nhóm nghiên cứu một bài soạn minh họa về GD tư tưởng Hồ Chí Minh (chọn các bài có khả năng cao nhất: Đức tính giản dị của Bác, Ngắm trăng, Bình Ngô đại cáo, Chiều tối... ) .
  - Nhận xét về những điểm giống và khác nhau giữa bài soạn có GD tư tưởng Hồ Chí Minh với bài soạn truyền thống).
  Hoạt động 4
  Mỗi nhóm thực hành soạn 1 bài có GD tư tưởng Hồ Chí Minh
  Nhóm cử đại diện thực hành giảng tại lớp, các HV khác nghe và nhận xét:
  Cách thiết kế và cách GD tư tường Hồ Chí Minh trong giờ học ngữ văn
  Những điểm cần lưu ý để nâng cao việc GD tư tưởng Hồ Chí Minh qua giờ học

  HƯỚNG DẪN
  TẬP HUẤN TẠI ĐỊA PHƯƠNG
  1. Hình thức tập huấn
  Cá nhân đọc tài liệu.
  Làm việc nhóm, thảo luận.
  Thống nhất ý kiến.
  (theo các vấn đề GV đưa ra)
  2. Nội dung tập huấn
  Buổi 1: Giới thiệu mục tiêu, nội dung, phương pháp tập huấn. Nhận thức vê tư tưởng Hồ Chí Minh và nội dung giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh
  Buổi 2: Giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh cho HS qua môn Ngữ văn
  Buổi 3: Thực hành soạn bài và giảng thử
  3. Một số lưu ý khi tập huấn tại địa phương
  Chú ý đến việc tổ chức các hoạt động của GV, tạo điều kiện cho tất cả GV đều được suy nghĩ nhiều, làm nhiều.
  Tăng cường tính thực hành trong đợt tập huấn.
  Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của GV trong đợt tập huấn.

  Địa chỉ liên hệ, trao đổi
  NGUYỄN THÚY HÔNG
  DT:0913353481
  EMAIL:hong10hbt@yahoo.co.uk
  TRẦN THỊ KIM DUNG
  DT: 0904280012
  EMAIL: dungmoet75@yahoo.com
   
  Gửi ý kiến